• VTEM Image Show
 
Наші документи

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

 

 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

 

 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

 

Звiт про прозорiсть за 2022 рiк

Фiнансова звiтнiсть за 2022 рiк